Ambitiøs leder til Morgendagens Hjemmepleje i Aarup (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at udvikle Morgendagens Hjemmepleje? Tror du på, at vi kan gøre det lidt bedre i morgen, end vi gjorde i dag? Er du træt af at tælle minutter, og kan du se fidusen i, at sygeplejerske, rehabiliteringsterapeut og visitator er en fast del af hjemmeplejegruppen? Så håber vi, at du vil læse videre og sende os en ansøgning!

Vi søger en leder til Hjemmeplejen i Aarup, som vil være med til at gå forrest i den spændende og vigtige udvikling af hjemmeplejen, som vi er i gang med i Assens Kommune.

Stillingen er på 37 timer om ugen med forventet tiltrædelse den 1. februar 2024.

Morgendagens Hjemmepleje

Vi nytænker og udvikler vores hjemmepleje med fokus på borgerens livskvalitet, tværfagligt samarbejde og medarbejdernes trivsel.

Vi kalder det Morgendagens Hjemmepleje.

I Morgendagens Hjemmepleje arbejder vi med:

 • faste/mindre teams for at styrke relation mellem borger og medarbejdere (kontinuitet)
 • tillid og ansvar til medarbejderne
 • tværfagligt samarbejde
 • ny samarbejdsform mellem drift og myndighed med placering af visitationen tæt på borgere og sammen med hjemmeplejens medarbejdere
 • øget fokus på rehabilitering, reduceret bureaukrati samt øget samspil med lokalsamfund og frivillige.

Det betyder, at der til hver af vores seks hjemmeplejegrupper er tilknyttet én fast sygeplejerske, én fast visitator og én fast rehabiliteringsterapeut, som dagligt har fysisk fremmøde i hjemmeplejegrupperne. Derudover er der tilknyttet en fast sagsbehandlende hjælpemiddelterapeut til hver gruppe.

Hvem er vi

Morgendagens Hjemmepleje i Assens Kommune er karakteriseret ved, at borgere, der modtager hjemmepleje, oplever større tilfredshed, højere livskvalitet og mere kontinuitet i forhold til de medarbejdere, der kommer i hjemmet.

Beslutninger træffes tæt på borgeren, og der er et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører. Der arbejdes med sammenhængende borgerforløb, som tager udgangspunkt i borgerens mål, ønsker og behov i et tværfagligt samarbejde. Der er fokus på rehabilitering og borgernes forudsætninger og muligheder for at klare mest muligt selv, da det medvirker til at skabe bedre livskvalitet.

Medarbejderne i Morgendagens Hjemmepleje skal opleve mindre bureaukrati, meningsfuld dokumentation, øget ansvar, mere indflydelse i opgaveløsningen og bedre mulighed for at bruge deres kompetence tættest muligt på borgerne, bl.a. ved at arbejde i mindre faste teams.

Vi prioriterer uddannelse og udvikling af vores ledere og medarbejdere, så de er godt rustet til den store omstilling, der er sat i gang.

Hjemmeplejen Aarup er én af i alt seks hjemmeplejegrupper, som er organiseret i Ældre & Rehabilitering sammen med Den kommunale Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje, Myndighed Sundhed/Ældre og Hjælpemidler. Du får ni lederkolleger inden for fagområdet, og derudover indgår du i det fælles lederforum på hele social- og sundhedsområdet.

Om jobbet

Som leder i Morgendagens Hjemmepleje skal du have dit fokus på faglig ledelse, økonomi, effektivitet og styring – samtidig med at du stiller dig i spidsen for at implementere en stor forandring i din gruppe og er med til at indfri de ambitiøse mål. Du skal kunne kommunikere tydeligt og sikre meningsskabelse hos medarbejderne – også når forandring er svært.   

Det stiller krav til måden, du leder på. Du skal IKKE være en "fixer-leder" med svar og løsninger på alt, men du skal kunne sætte rammen for, at I tværfagligt finder de bedste løsninger til gavn for borgerne. Du skal som leder være tæt på hverdagen og udviklingen i din gruppe og fungere i rollen som "spillende træner" med en coachende tilgang til de forskellige faggrupper.   

Samtidig skal du indgå i et engageret tværfagligt lederteam, hvor vi sammen sætter den fælles retning, som skal udmønte sig i konkrete indsatser, der har effekt og skaber resultater hos borgerne. Visitator, sygeplejerske og rehabiliteringsterapeut, der møder fysisk ind i din gruppe har hver deres monofaglige personaleleder. Det betyder, at ledelse på tværs er en disciplin, som også indgår din lederrolle.

Du kommer også til at bidrage til udviklingen af det samlede social- og sundhedsområde gennem din deltagelse i fælles lederforum Social og Sundhed.

Du er sundhedsfaglig og økonomisk ansvarlig for din gruppe. Du skal have mod til at sætte retning og udfordre "plejer" og valg af faglige løsninger. Derfor har du en sundhedsfaglig baggrund, som sikrer, at du kan tale med om forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering og brobygning til civilsamfundet. Desuden er kendskab til økonomistyring og Fælles Sprog lll en fordel.

Hjemmeplejen Aarup har ca. 45 dedikerede medarbejdere, som fortrinsvis er uddannet social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. Hjemmeplejegruppen dækker dag- og aftenvagt. Der køres ud fra Indre Ringvej 8 i Aarup, som ligger tæt på motorvejsafkørsel, og her får du som leder også adresse.

Du kan læse mere i Job- og personprofil for leder i Hjemmeplejen i Assens Kommune.

Hvem er du

Vi søger en stærk profil, der:

 • gerne har en sundhedsfaglig baggrund
 • har erfaring med ledelse og gerne lederuddannelse
 • har erfaring med og trives i at arbejde med forandringer
 • ser samarbejde som en naturlig lederstil
 • på respektfuld vis er tydelig i forventninger, retning og mål, så forandringer bliver implementeret i daglig praksis
 • har fokus på borgernes livskvalitet og en værdig ældrepleje.

Har du lyst til blive én ud af seks hjemmeplejeledere, som har en helt afgørende rolle i, at vi lykkes med ambitionerne for Morgendagens Hjemmepleje – så er det lige dig, vi skal have med på holdet!

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra Assens Kommunes lønstrategi.

Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål eller brug for at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Ældre & Rehabilitering, Stine Dideriksen, på tlf. 64 74 63 66 eller 24 90 89 57.

Du kan også finde information på www.assens.dk.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er den 3. december 2023.

Første samtalerunde afvikles den 6. december 2023, og anden samtalerunde afvikles den 20. december 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=568acc7a)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Assens Kommune - Hjemmeplejen Aarup, Indre Ringvej, 5560 Aarup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948365

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet