Præstesekretær/kordegn søges til spændende stilling i Aarup og Rørup sogne

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling på 20 timer ugentligt som kordegn/præstesekretær i Aarup og Rørup sogne ønskes besat pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter. Tidligere starttidspunkt kan aftales. Pr. 1. november 2024 vil der evt. være mulighed for at udvide stillingen med 16 timer ugentligt som kirkesanger.

I pastoratet er der to præster. Sammenlagt er der 3200 indbyggere, samt en del sognebåndsløsere, fordelt på by og land. Unge tilflyttere har medvirket til en kraftig vækst i antal indbyggere i sognene de senere år.

Arbejdsopgaverne

- kirkebogsfører for de 2 sogne

- sekretær for præsterne, almindeligt kontorhold, koordination af kalendere og andre sekretæropgaver for det øvrige personale

- kirkernes kommunikation, herunder Kirkenyt, sognenes hjemmesider, annoncering, sociale medier

- kirkegårdsadministration for graverne

Vi søger en præstesekretær/kordegn, som

- er imødekommende over for alle - er positiv og har let til smil

- har interesse for det kirkelige arbejde

- har erfaring med arbejdet som kordegn

- arbejder struktureret og bevarer overblikket, også når flere opgaver trænger sig på, samt er grundig og pligtopfyldende

- formulerer sig fejlfrit på dansk og har indgående erfaring med hjemmesider, plakater og de sociale medier

Arbejdstid: tirsdag-fredag kl. 9.00-14.00, - eller efter aftale

Som præstesekretær/kordegn får du en central funktion og bliver et vigtigt samlingspunkt for kirkernes øvrige ansatte, for menighedsrådene og for Sognehusets brugere. Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor vi er vant til at hjælpe hinanden

Formelt ansættes du af Aarup menighedsråd med geografisk fleksibilitet, så du, ifølge samarbejdsaftale mellem de to menighedsråd, arbejder for begge sogne. Du får din faste arbejdsplads i Sognehuset ved Aarup kirke. Du skal kunne transportere dig selv i relation til arbejdet.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 321.915,66 kr. – 426.538,37 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024). Fikspunktet er 338.011,93 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024).

OK tillæg på 921,05 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024) pr. år.

Hertil skal lægges pensionsindbetaling på 18 procent af lønnen.

Løn og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er v. 20 t/uge kr. 15.267,25 (nutidskroner pr. 1. april 2024).

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til sognepræst Rikke Knudsen på fortrolig mail, rsk@km.dk.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 4. juni 2024.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sognepræst Rikke Steen Knudsen, tlf. 6443 1643, mail rsk@km.dk eller kontaktperson Maj Olsson, tlf. 5194 2978.

Ansættelsessamtaler vil ske løbende efterhånden som ansøgningerne kommer ind.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (20-20 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarup sogns menighedsråd, Kirkegade, 5560 Aarup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053070

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet