Assens Kommune - Sygeplejen: Sygeplejerske til tværfagligt samarbejde tæt på borgerne

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at finde nye løsninger og udvikle Morgendagens Hjemmepleje i Assens Kommune via dine sygeplejefaglige kompetencer og gode formidlingsevner? Har du lyst til og mod på at varetage klinisk lederskab og medvirke til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer, den faglige refleksion samt det tværfaglige samarbejde i vores hjemmeplejegrupper? Og kan du byde ind med overblik, struktur og gode samarbejdsevner? Så kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job med stor selvstændighed, udviklingsmuligheder og weekendfri.

I Assens Kommune har vi store ambitioner og stiller høje krav til kvalitet og sikkerhed i behandling og pleje af vores borgere.

Udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til det sundhedsfaglige niveau for alle omkring borgerne. Derfor arbejder vi med at udvikle og styrke det tværfaglige samarbejde omkring borgerne ved blandt andet at tilknytte faste sygeplejersker i tværfaglige teams i vores seks hjemmeplejegrupper – vi kalder det Morgendagens Hjemmepleje.

Vi søger derfor en erfaren sygeplejerske til at varetage klinisk lederskab, kompetenceudvikle samt øge den faglige refleksion og det tværfaglige samarbejde i hjemmeplejegruppen i Tommerup.

Morgendagens Hjemmepleje

Ambitionerne med Morgendagens Hjemmepleje er, at borgerne skal opleve sammenhængende borgerforløb, der tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker, drømme og aktuelle behov. Samtidig er det et mål, at borgerne oplever nærhed og tryghed, fordi der er en god relation mellem borgere og medarbejdere (der kommer få medarbejdere i borgers hjem).

Vi arbejder tværfagligt med at støtte borgerne i at meste eget liv. Beslutninger træffes tæt på borgeren, og der er mindst muligt bureaukrati.   

Derfor er hver af vores seks hjemmeplejegrupper opdelt i to faste teams (samt et team i aftenvagt), hvortil der ud over en sygeplejerske er fast tilknyttet en rehabiliteringsterapeut, en tværfaglig koordinator (myndighedsvisitation) samt en sagsbehandlende terapeut (hjælpemidler).

Om jobbet

Som fast tilknyttet sygeplejerske i hjemmeplejegruppen har du ansvar for det kliniske lederskab på borgerforløb, så borgere og pårørende oplever koordinerede og trygge forløb.

Du skal via formidling bruge din viden, redskaber og dokumentation til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer, den faglige refleksion og det tværfaglige samarbejde i de faste teams.

Du skal varetage ledelse af de daglige Triagemøder og sammen med leder af hjemmeplejegruppen sikre, at de rette kompetencer varetager de rette opgaver hos borgerne.

Der vil være fokus på, at du kan arbejde med praksisnær læring. Du skal have din sygeplejefaglighed på plads og skal kunne planlægge og etablere et samarbejde med de øvrige sygeplejersker i kommunen.

Opgaver og ansvar:

 • Varetage klinisk lederskab i arbejdet med borgerforløb
 • Arbejde praksisnært med at hæve refleksions- og kompetenceniveauet og styrke den grundlæggende sygepleje hos medarbejdere i de faste teams 
 • Sikre at instrukser mm. anvendes
 • Være nøgleperson i forhold til hygiejne
 • Lede/facilitere Triagemøder
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde
 • Koordinere med den kommunale sygepleje omkring relevante borgerforløb
 • Medvirke til at udvikle brug af velfærdsteknologi, herunder skærmbesøg.

Ud over de seks fast tilknyttede sygeplejersker i Morgendagens Hjemmepleje vil du også få kollegaer i den kommunale sygepleje i Assens Kommune, som er placeret i Tommerup med udkørende funktion og seks sygeplejeklinikker rundt i kommunen.

Derudover er der sygeplejersker ansat på plejehjem og bosteder samt på Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Vi tilbyder

Ud over et spændende og udfordrende job med stor selvstædighed og udviklingsmuligheder tilbyder vi dig et individuelt tilrettelagt introduktionsforløb med tilknyttet mentor inkl. samtaler med leder af Sygeplejen.

Du får løbende mulighed for faglig refleksion og sparring med leder, dine sygeplejekolleger i de øvrige fem hjemmeplejegrupper samt i den øvrige kommunale sygepleje.

Du vil deltage i et ugentligt møde med leder af Sygeplejen sammen med sygeplejersker tilknyttet de øvrige fem hjemmeplejegrupper. Derudover vil du indgå i mødestrukturen for øvrig sygepleje, herunder onsdagsmorgenmøder med fagligt indhold i Tommerup.

Hvem er du

Du har erfaring som sygeplejerske og brænder for at være med til at finde nye løsninger og udvikle Morgendagens Hjemmepleje i Assens Kommune via dine sygeplejefaglige kompetencer og gode formidlingsevner.

Derudover lægger vi vægt på, at du:   

 • Er monofagligt stærk, nysgerrig og interesseret i andre fagligheders kompetencer
 • Har kendskab til Sundhedslov og Servicelov
 • Er engageret og motiveret for at formidle og arbejde med kliniske lederskab og Fundamentals of Care
 • Har gode samarbejdsevner og prioriterer tværfagligt samarbejde højt
 • Er selvstændig og har ben i næsen
 • Besidder gode planlægningsevner og er dygtig til at strukturere og bevare overblikket
 • Byder ind med stabilitet og loyalitet
 • Kan bidrage med arbejdsglæde, en vis portion humor og selvironi.
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne og lokal løndannelse i form af bl.a. to kompetenceprofiler.

Stillingerne er på 37 timer med weekendfri, og du er selvtilrettelæggende.

Du arbejder på hverdage, og timerne skal forvaltes, således at du også har et samarbejde med aften og natteam. Endvidere er der daglig kontakt med de udekørende sygeplejersker omkring de aktuelle sygeplejeopgaver hos relevante borgere.

Du samarbejder i det daglige med lederen for hjemmeplejegruppen, men refererer til leder af Sygeplejen såvel administrativt som fagligt.

Din arbejdsplads er i hjemmeplejegruppen i Tommerup

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Dunja Vergmann på telefon 23 81 44 99, TR Charlotte Ehlert på telefon 30 57 88 34 eller FTR Reila Frost på telefon 29 11 92 63.

Du kan læse mere om jobbet i:

"Job og Personprofil for sygeplejerske fast tilknyttet en Hjemmeplejegruppe"

"Funktionsbeskrivelse: Sygeplejerske fast tilknyttet en Hjemmeplejegruppe"

Du er også velkommen til en uforpligtende samtale, og har du lyst til at se vores arbejdsplads, så slå på tråden og vi finder tid til dette.

Ansøgningsfristen er den 20. september 2023, og vi forventer at holde samtaler den 28. september 2023.

Vi ser frem til at høre fra dig!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=7322cfcf)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Assens Kommune - Sygeplejen, Indre Ringvej, 5560 Aarup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=7322cfcf&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5906131

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet